Thứ Ba, 23 tháng 9, 2014

Trích dẫn truyền cảm hứng

Tell me a fact and I’ll learn. Tell me a truth and I’ll believe. But tell me a story and it will live in my heart forever. (Cho tôi một kiến thức và tôi sẽ học. Cho tôi một sự thật và tôi sẽ tin. Nhưng kể cho tôi một câu chuyện, và nó sẽ ở trong tim tôi mãi mãi).
- Giám đốc Marketing của IBM đã dùng câu ngạn ngữ này làm chữ kí email.
Cách bạn truyền đi thông điệp, cảm hứng của mình nhanh nhất, chính là qua những câu chuyện. Điều đó không chỉ đúng trong marketing, quảng cáo, bán hàng mà còn đúng với mọi phương diện khác trong cuộc sống.