Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

Lời chàoTôi là một giáo viên Ngữ Văn. Blog Sổ Văn 2014 được tạo ra để phục vụ cho công việc của tôi.

Tôi lập blog này trong những ngày chuyển tiếp khá đặc biệt. Tôi vừa kết thúc bốn năm Đại học và xin được công việc mới tại trường Đinh Thiện Lý. Vừa háo hức, vừa lo âu, những ngày này tôi cảm thấy có rất nhiều việc phải làm nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Ở đây, tôi định trước hết sẽ đăng các bài điểm sách và dịch thuật của mình. Ngoài ra, tôi sẽ tải lên đây những bài viết, tài liệu cần thiết cho học sinh của tôi.

Tạm thời thế đã. :D